Historici.nl

De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1985-heden)

Deze website bevat digitale jaargangen van het peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, een uitgave van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. Het tijdschrift is in 1985 opgericht met als doel interdisciplinair onderzoek en discussie op het gebied van culturele geschiedenis in de Nederlanden in de zeventiende eeuw te stimuleren. Het wordt uitgegeven door uitgeverij Verloren en verschijnt twee keer per jaar.

Met ingang van jaargang 27, nummer 2 (2011) is De Zeventiende Eeuw een open access tijdschrift. Via de website kunnen de artikelen uit de nieuwste nummers worden gelezen. Op de website is een link naar de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren te vinden, waar alle jaargangen tot en met 1985 zijn terug te vinden. Doelgroep van het tijdschrift is een (internationaal) wetenschappelijk en algemeen geïnteresseerd publiek. De artikelen zijn te doorzoeken op onder andere auteur, jaargang, trefwoord en titel. Ook is het mogelijk door de artikelen te bladeren. Op de website staan eveneens aankondigingen van congressen en mededelingen van de werkgroep, links naar andere tijdschriften en naar enkele andere relevante websites. De Zeventiende Eeuw heeft een zogeheten A-ranking voor het onderdeel literatuur en een C-ranking voor de onderdelen geschiedenis en kunstgeschiedenis (European Reference Index for the Humanities).

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.