Historici.nl

Gepubliceerd op 14-01-2022

AiO “Nederlandse cryptologische ontwikkelingen in de 20e eeuw” – Radboud Universiteit Nijmegen

Cryptologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het versleutelen en ontsleutelen van berichten. Al in de oudheid werden cryptologische technieken gebruikt, vooral door militairen en diplomaten. Pas in de laatste vijftig jaar is versleuteling, door toenemende digitalisering, gemeengoed geworden. Nederland heeft in de 20e eeuw een eigen rol gespeeld op dit gebied. Zo zijn de rotormachines, waarop de beroemde Duitse Enigma apparaten gebaseerd zijn, een Nederlandse uitvinding. Voor de Tweede Wereldoorlog lazen Nederlandse cryptografen Japanse versleutelde berichten, met Henri Koot en Jacobus Verkuijl als leidende figuren. En na de oorlog speelde o.a. Philips USFA/Crypto een internationaal vooraanstaande rol, in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid. De beoogde AiO brengt deze ontwikkelingen systematisch in kaart, vooral gebaseerd op archiefonderzoek en gesprekken met deskundigen en/of betrokkenen. De achterliggende grotere vraag is enerzijds in welke zin toegang van landen tot elkaars geheime (versleutelde) communicatie de internationale verhoudingen beinvloed heeft, maar anderzijds ook hoe de wens tot zulke toegang ontstaat vanuit de (inter)nationale sociale/politieke/historische situatie.

Deze AiO-positie wordt gefinancierd vanuit de Stevin premie (2021) van Prof. B. Jacobs. Dr. Jorrit van den Berk en dr. Marcel Metze zullen het onderzoek medebegeleiden. De positie wordt ingebed in iHub, het onderzoekscentrum voor interdisciplinair onderzoek naar digitalisering aan de Radboud Universiteit (zie: ihub.ru.nl). De AiO zal deel uitmaken van een groep van AiO’s en postdocs die zich richt op vooral juridische aspecten van het werk van inlichtingendiensten en politie (bulkdata, predictive policing, toezicht).

Gezocht wordt naar een afgestudeerd historicus met aantoonbare belangstelling voor, en affiniteit met, de technische aspecten van het onderwerp, of naar een afgestudeerd wiskundige of informaticus met aantoonbare ervaring met historisch onderzoek. Gedegen kennis van de Nederlandse en Engelse taal en van de Nederlandse hedendaagse geschiedenis is vereist. Het te schrijven proefschrift zal Engelstalig zijn, en mogelijk, in aangepaste vorm, leiden tot een handelseditie. Het is de bedoeling dat ook al gedurende de looptijd van het onderzoek gepubliceerd zal worden in de Nederlandstalige en Engelstalige literatuur, voor vakgenoten, maar bij gelegenheid ook voor een breder publiek.

De beoogde aanstellingsdatum is in het eerste kwartaal van 2022. De looptijd is 4 jaar, bij een volledige aanstelling, en 5 jaar bij een aanstelling voor 80%.

Solliciteren?

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door het sturen van
een CV + motivatiebrief naar:

Prof. dr. B. Jacobs
bart@cs.ru.nl
www.cs.ru.nl/~bart

De sluitingsdatum voor deze informele ronde is 1 februari 2022.

Achtergrondinformatie

Voor enige achtergrondinformatie, zie:

https://www.groene.nl/artikel/versleuteld-maar-niet-voor-amerika

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2020.1743538

https://staff.fnwi.uva.nl/h.vandermeer/pubs/syllabus-info-s.pdf 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.