Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Beatrice de Graaf

Beatrice de Graaf is voormalig bestuurslid van het KNHG en hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen en faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in (de strijd tegen) terrorisme, oorlog en geweld. In 2018 werd haar werk bekroond met de Stevinpremie, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding.