Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Beatrice de Graaf

Beatrice de Graaf is bestuurslid van het KNHG en hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in (de strijd tegen) terrorisme, oorlog en geweld. In 2018 werd haar werk bekroond met de Stevinpremie, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding.