Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Irene Geerts

Irene Geerts is promovendus geschiedenis aan de Open Universiteit en werkt aan een proefschrift over de Nederlandse naastenbeweging rond psychiatrie en verslaving (1960-2000).