Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Jikkemien Kuypers

Jikkemien Kuypers is docent Geschiedenis aan de SG Newton. In 2018 werd zij tijdens de Nacht van de Geschiedenis verkozen tot geschiedenisdocent van het jaar 2018.