Historici.nl

Leonie Cornips en Ad Knotter

Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam en als Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguïst en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands zoals het Nederlands gesproken in Heerlen of in Lombok, Utrecht en Rotterdam. Bovendien verricht zij onderzoek naar hoe jonge kinderen het Nederlands als hun eerste en tweede taal verwerven. Tenslotte onderzoekt zij taalcultuur in Limburg: hoe mensen zich door taalgebruik met elkaar wel of niet identificeren en anderen in- of uitsluiten. Haar nieuwste onderzoek richt op communicatie en relaties tussen menselijke en niet-menselijke dieren. Ad Knotter is emeritus hoogleraar aan de Maastricht University en directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Zijn expertise is sociale en economische geschiedenis, geschiedenis van arbeid en arbeidsmarkten, historische grensstudies.