Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Nina Lamal

Nina Lamal is als FWO postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen. In 2014 promoveerde ze aan KU Leuven en University of St Andrews met haar proefschrift over de Italiaanse berichtgeving, politieke discussies en geschiedschrijving over de Nederlandse Opstand.