Historici.nl

Robert Vonk

Robert Vonk (1983) studeerde geschiedenis aan de VU en werkte tussen 2006 en 2013 als onderzoeker voor het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars (VUmc, afd. Metamedica). In 2013 promoveerde hij op het proefschrift Recht of schade. Een geschiedenis van particuliere ziektekostenverzekeraars en hun positie in het Nederlandse zorgverzekeringsbestel, 1900-2006. Op dit moment werkt hij als wetenschappelijk medewerker voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); daarnaast is hij als docent verbonden aan het interuniversitaire Mastertraject medische geschiedenis.

No posts by this author.