Historici.nl

Gepubliceerd op 01-02-2021

Bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen – VU, KOG

Locatie: Amsterdam
FTE: 0,2

Functieomschrijving

De leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen, is aan de VU gevestigd door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). De leerstoel beoogt de academische samenwerking tussen musea en universiteiten te bevorderen en is met name gericht op onderzoek naar historische en/of cultuurhistorische voorwerpen en collecties, waaronder de collecties die het KOG zelf in de loop van meer dan 150 jaar bijeen heeft gebracht. Institutioneel en objectgericht aanpak worden daarbij gecombineerd. Zwaartepunt in het onderzoek is de betekenis van museale objecten in relatie tot hun historische context en de transitie van voorwerpen via musealisering. Interessant daarbij is ook de recente discussie over het ‘canon-concept’ en de rol van musea in nationale en transnationale identiteitsconstructies.

Jouw taken
De functie betreft onderzoek en (onderzoeksgebonden) onderwijs. De bijzonder hoogleraar verricht onderzoek naar voorwerpen en collecties als cultuurhistorische bron, met bijzondere aandacht voor KOG-collecties en oog voor institutionele en wetenschappelijke ontwikkelingen in de kunst-, cultuur en erfgoedsector, leidend tot wetenschappelijke publicaties en mogelijk ook andere resultaten, zoals tentoonstellingsconcepten of documentaties. Bijdragen aan het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s en genereren van onderzoeksfinanciering, en begeleiden van promovendi behoren tot deze onderzoeksgebonden taken. Daarnaast vervult de bijzonder hoogleraar een rol in het onderwijs, met het accent op master-onderwijs. Voor zover mogelijk wordt dit in het gangbare curriculum aan studenten van zowel de VU als de UvA aangeboden. Dat geldt ook voor stagebegeleiding. Indien gewenst kan de bijzonder hoogleraar tevens bijdragen aan bachelor-onderwijs.

De bijzonder hoogleraar is goed ingebed in de museale sector en in staat een brug te slaan tussen het academisch onderzoek en onderwijs en de museale praktijk. Hij of zij draagt bij aan het onderzoeksprogramma van CLUE+, en onderhoudt tevens contact met het KOG.

Functie-eisen

  • brede en aantoonbare expertise op het gebied van de studie der voorwerpen als cultuurhistorische bron
  • zeer goede onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een academisch proefschrift en andere hoogwaardige wetenschappelijke publicaties
  • ervaring met fondsenwerving voor en de uitvoering van inhoudelijke (wetenschappelijke) projecten
  • onderwijskundige kwaliteiten, met relevante ervaring op universitair niveau, in het Nederlands en Engels, bij voorkeur ook ervaring met begeleiden van promovendi
  • praktijkervaring in musea en goede ervaringen in de museale sector
  • goede contactuele eigenschappen

Bijzonderheden

Het gaat om een onbezoldigde functie. Van de bijzonder hoogleraar wordt verwacht dat deze gemiddeld één dag per week beschikbaar is voor het uitoefenen van de aan het bijzonder hoogleraarschap verbonden taken. Kandidaten die een voltijds dienstverband hebben dienen zich er bij hun werkgever van te vergewissen of de genoemde beschikbaarheid zonder vergoeding de instemming van hun werkgever heeft. Per jaar is een bedrag van €2500,- beschikbaar ter vergoeding van kosten die met de uitoefening van de functie gemoeid zijn, te besteden in overleg met het curatorium van de leerstoel. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar.

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken en meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Geesteswetenschappen
De Faculteit der Geesteswetenschappen verbindt verschillende vakgebieden: Taal, Literatuur en Communicatie, Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheidwetenschappen en Filosofie. Ons onderwijs en onderzoek focussen op actuele thema’s uit samenleving en wetenschap: van kunstmatige intelligentie tot beeldcultuur, van urbanisatie tot slavernijgeschiedenis, van ‘fake news’ in de journalistiek tot communicatie in organisaties. We zetten sterk in op kleinschalig, vernieuwend onderwijs en op interdisciplinair onderzoek.

Werken bij Geesteswetenschappen is bijdragen aan de kwaliteit van toonaangevend onderwijs en onderzoek, in een inspirerend en persoonlijk werk- en studieklimaat. De faculteit telt ongeveer 1.300 studenten en er werken ruim 250 medewerkers.

Afdeling Art and Culture, History, Antiquity
De Faculteit der Geesteswetenschappen bestaat uit drie afdelingen die zowel onderling als met zusterafdelingen aan de Universiteit van Amsterdam nauw samenwerken. Bij de afdeling Art and Culture, History, Antiquity gebeurt dit ondermeer op het gebied van kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, orgelstudies, erfgoedstudies, museaal onderzoek en erfgoedbeleid. Het gehele erfgoedspectrum – van opgravingen tot 3D-webconstructies, van kunsthistorische analyse tot antropologisch veldwerk of museumstudies – komt in het onderwijs en onderzoek aan de orde. Theoretische reflectie ten aanzien van intermedialiteit en de relatie tussen erfgoed, herinneringscultuur en historisch besef vormt daarbij een belangrijke verbindende factor. De drie opleidingsclusters Kunst & Cultuurwetenschappen, Geschiedenis en Oudheidkunde plaatsen daarbij eigen accenten in het onderwijs. Met de UVA wordt samengewerkt in de opleiding tot museumconservator en Oudheidkunde. Studenten worden actief betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen inzake eHumanities en ICT die de erfgoedsector in brede zin betreffen. Het onderzoek vindt voornamelijk plaats in de context van het interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+, waarbij voor deze vacature met name de onderzoeksgroepen Paradigms of Creativity en Global History, Heritage and Memory van belang zijn.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door middel van onderstaande solliciteer button uiterlijk 1 maart 2021 onder bijsluiting van een motivatiebrief, curriculum vitae en een lijst van uitgevoerde onderzoeksprojecten en publicaties.

Solliciteren

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Vragen
Voor meer informatie, zoals het structuurrapport van de bijzondere leerstoel en achtergrondinformatie over het KOG en de onderwijs- en onderzoekscontext aan de VU kunt u contact opnemen met:

Naam: dr. Ingrid R. Vermeulen
Functie: Universitair hoofddocent Early Modern Art History
E-mail: i.r.vermeulen@vu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.