Historici.nl

Gepubliceerd op 26-01-2023

Call for Proposals Special issue Journal for the History of Knowledge

Het Journal for the History of Knowledge kent jaarlijks een speciaal nummer, samengesteld door gastredacteuren, waarin een thema centraal staat dat past bij het tijdschrift. De deadline voor een voorstel is 1 mei 2023. U ontvangt uiterlijk 30 juni 2023 bericht of het aanvaard is. Meer informatie vindt u via deze link: https://journalhistoryknowledge.org/announcement/view/141.

The Journal for the History of Knowledge features an annual special issue, compiled by guest editors, which explores a theme central to the journal’s scope. The proposal deadline is 1 May 2023. You will receive a notification of acceptance by 30 June 2023. More information can be found here: https://journalhistoryknowledge.org/announcement/view/141.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.