Historici.nl

Gepubliceerd op 04-01-2024

Conservator/Plv Hoofd Museum – Ministerie van Defensie

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek zoekt een: Conservator & Plaatsvervangend Hoofd Museum. 

Museum Bronbeek, het koloniale museum, met een collectie van meer dan 100.000 objecten verhaalt over onze (militaire) koloniale geschiedenis en staat hiermee midden in de samenleving. De komende periode zijn er veel mooie uitdagingen zoals de opening van de nieuwe vaste tentoonstelling en voortzetting van het onderzoek naar de collectie (onder andere op het gebied van herkomst). Je levert een bijdrage aan onze opdracht door de zorg die je mede met het team draagt voor het wetenschappelijk onderzoek, presentatie en interpretatie van de koloniale geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden.

Per 1 februari 2024 Zoeken we voor Museum Bronbeek, onderdeel van het ministerie van defensie, een ondernemende en gedreven conservator.

Solliciteer direct via deze link.

Wat ga je doen?

Als Conservator draag je zorg voor het wetenschappelijk onderzoek, de presentatie en interpretatie van de collectie en treedt je op als plaatsvervanger voor hoofd museum. Je geeft leiding aan externe medewerkers zoals vormgevers en tentoonstellingsmakers. Je geeft leiding aan projecten en geeft deze vorm.

Koloniale collecties staan in het middelpunt van de belangstelling binnen Nederland, Europa en in de voormalige gekoloniseerde gebieden. Je onderhoudt contacten binnen een breed (inter)nationaal netwerk. Je voert dit uit samen met de afdeling museum en de andere afdelingen werkzaam op het landgoed Bronbeek. Binnen KTOMM Bronbeek zijn verschillende stakeholders van belang voor het goed functioneren van de afdeling, sociale vaardigheden en een flexibele houding zijn voor deze uitdagende functie dan ook een must.

Wat vragen wij?

Wij vragen aantoonbare leidinggevende capaciteiten met daarbij instructieve – en sociale vaardigheden voor het aansturen van medewerkers en vrijwilligers. Het zelfstandig en in overleg beslissingen kunnen nemen over het uitvoeren en vormgeven van het tentoonstellingsbeleid en de financiën van dit beleid overzien, plannen en verantwoorden.

U dient te voldoen aan een vooropleiding op HBO/WO werk en denkniveau, aangevuld met een opleiding museumkunde met specialisatie en/of gelijkwaardige kennis.

U beschikt over aantoonbare kennis over de Nederlandse koloniale verleden, met name KNIL 1814-1950 is een pre.

Spreekvaardigheid in het Indonesisch is een pre. U heeft kennis van het maken en/of aansturen van museale producties. Daarnaast heeft u affiniteit met Defensie in het algemeen en het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum KTOMM Bronbeek in het bijzonder.

Arbeidsvoorwaarden 

  • salarisniveau: schaal 10;
  • minimumsalaris: €3.000 bruto per maand;
  • maximumsalaris: €4.750 bruto per maand;
  • contractduur: 24 maanden;
  • aantal uren per week: 38 uur;
  • plaats: Arnhem, Gelderland.

De organisatie van Ministerie van Defensie 

“Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst. Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando’s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando

Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.”

De afdeling

De Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging (DFLB) is een professionele organisatie, die waar en wanneer nodig facilitaire en logistieke diensten verleent aan haar opdrachtgevers binnen en ook buiten Defensie. Wij werken op een opdrachtgevergerichte, kostenbewuste, betrouwbare, flexibele en transparante wijze.

De werkzaamheden worden verricht binnen de DFLB die ressorteert onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging bestaat uit een Staf (Kabinet, Sectie Facilitair, Sectie Verplaatsings- en Transportmanagement, het Programmabureau, het Kazernecommando DOSCO-locaties en dedicated ondersteuning) en de navolgende bedrijven: Paresto, Facilitair Bedrijf Defensie (FBD), Servicepunt, Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO), Media Centrum Defensie (MCD), Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK), Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS), Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) en Defensie Bewakings- en Beveiligings Organisatie.

De werkzaamheden worden verricht bij het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) van de Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging (DFLB) van het Defensie OndersteuningsCommando (DOSCO). KTOMMB, gehuisvest op het landgoed Bronbeek te Arnhem, heeft een viertal taken, t.w.: (a) ouderenzorg aan oud-militairen (veteranen m/v) van de Nederlandse krijgsmacht en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), (b) het in beeld brengen van het (militaire) koloniale verleden van Nederland in Nederlands-Indië in het museum, (c) de gelegenheid geven tot het gedenken en  herdenken onder andere bij de verschillende monumenten op het landgoed Bronbeek, (d) het bieden van reüniefaciliteiten, in samenwerking met de Stichting Kumpulan Bronbeek, in het kader van het veteranenbeleid van de Minister van Defensie.

Bijzonderheden

Op basis van toekomstige ontwikkelingen binnen Bronbeek / de Museum Afdeling, inzichten in de veranderende bedrijfsvoering, harmonisatie van de werkzaamheden n.a.v. onder andere de openstelling van de nieuwe tentoonstelling, kan de functiebeschrijving / functie-inhoud in de komende jaren worden herzien en aangepast.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Je sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart. Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het Ministerie van defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.