Historici.nl

Gepubliceerd op 29-06-2021

Doe mee met de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs 2021

Voor de achtste keer reikt de historische vereniging Vrienden van De Witt een prijs uit voor de beste universitaire geschiedenisscriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Dit gebeurt samen met Uitgeverij Verloren te Hilversum en weekblad EW. De prijs heeft als doel historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak te stimuleren.

Studenten die mee willen dingen naar deze prijs, dienen hun afgeronde scriptie vóór 25 september 2021 te mailen naar scriptieprijs[at]vriendenvandewitt.nl (in Word of als pdf). Zowel bachelor- als masterscripties, in het Nederlands en in het Engels, komen in aanmerking. Ze mogen niet ouder zijn dan drie jaar en kunnen slechts één keer worden ingediend.

De prijs voor de beste masterscriptie bestaat uit een oorkonde, een bedrag van € 1.500,–, een boekenpakket van weekblad EW inclusief jaarabonnement én een jaar lidmaatschap Vrienden van De Witt. Voor de beste bachelorscriptie geldt een aanmoedigingsprijs van € 200,–.

Een samenvatting van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in weekblad EW en op de websites van Uitgeverij Verloren, weekblad EW en Vrienden van De Witt. De overige genomineerde scripties ontvangen het boekenpakket. De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 29 januari 2022.

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.