Historici.nl

Gepubliceerd op 23-12-2021

Erfgoed Gelderland Kwartiermaker Toegepaste Geschiedenis

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin ruim 240 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. We ondersteunen organisaties om vanuit hun eigen kracht collecties te beheren en aan een breed publiek te presenteren. Dit doen we door middel van scholing, advisering en procesbegeleiding. Onze kracht is dat wij de passie van de erfgoedbeheerders herkennen en gebruiken om ondernemerschap en zelfredzaamheid te stimuleren. Erfgoed Gelderland ontwikkelt samen met de leerstoel Gelderse Geschiedenis (Radboud Universiteit) het programma De Gelderse Bloem.

Erfgoed Gelderland en de leerstoel Gelderse Geschiedenis zoeken ten behoeve van het programma ‘De Gelderse Bloem’ een:

Kwartiermaker toegepaste geschiedenis

24 uur per week

Kwartiermaker op het gebied van toegepaste geschiedenis
tijdelijke aanstelling voor 8 maanden (24 uur per week)

In het programma ‘De Gelderse Bloem, Erfgoed en Geschiedenis actueel en relevant’ wordt kennis over het Gelderse verleden ingezet om nieuw licht te werpen op de belangrijke maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Denk daarbij aan thema’s als landbouwtransitie, klimaatverandering of inclusie. Met als doel ervaringen uit het verleden te benutten in het maatschappelijk debat en in het provinciaal beleid. In die verbinding tussen verleden en heden speelt burgerparticipatie een belangrijke rol.

De Gelderse Bloem is een innovatief programma met een verwachte looptijd van (voorlopig) vier jaar. Erfgoed Gelderland fungeert als coördinator en uitvoerder van het programma, waarbij nauw samengewerkt wordt met een aantal Gelderse partnerorganisaties.

De kwartiermaker die wij zoeken heeft een passie voor toegepaste geschiedenis, is een samenwerker pur sang, houdt van uitdagingen en is niet bang om (letterlijk en figuurlijk) de handen uit de mouwen te steken. De functie geldt in eerste instantie voor een periode van 8 maanden. Verlenging of uitbreiding hangt mede af van de successen die in deze periode behaald worden.

Functie-eisen:

 • Academicus (bv. (wetenschaps)historicus; promotie strekt tot aanbeveling);
 • Generalist met een brede maatschappelijke belangstelling;
 • Tactisch / strategisch sterk; goed ontwikkeld politiek bewustzijn;
 • Communicatief sterk.

Competenties:

 • Verbindend;
 • Ondernemend.

Taakomschrijving:

 • Uitwerking en verdere ontwikkeling van het basisprogramma;
 • Vinden van samenwerkingspartners op het grensvlak van erfgoed/geschiedenis en actuele maatschappelijke opgaven;
 • Zoeken van financiële middelen voor voortzetting van het programma, bij de provincie Gelderland en maatschappelijke instellingen;
 • Organiseren van bijeenkomsten, workshops ed. voor en met de actoren uit de verschillende sectoren;
 • Schrijven van overtuigende en enthousiasmerende convocaties en verslagen;
 • Betrekken van de Gelderse politiek;
 • Organiseren van burgerparticipatie.

Arbeidsvoorwaarden
Stichting Erfgoed Gelderland volgt de Museum CAO. De functie is gewaardeerd op maximaal € 3.935,- bruto per maand bij een voltijds aanstelling. Inschaling geschiedt op basis van kennis en ervaring.

Wij ontvangen uw brief en CV graag voor maandag 10 januari 2022 per e-mail op sollicitaties@erfgoedgelderland.nl. De gesprekken zullen (via Teams) plaatsvinden op 14 januari. Mogelijke vervolggesprekken vinden plaats op 21 januari op kantoor in Arnhem.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met prof. dr. Dolly Verhoeven (06-51317020) of d.verhoeven@erfgoedgelderland.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.