Historici.nl

30e Bert van Selm-lezing Gouden diva’s. De eerste Nederlandse actrices in de zeventiende eeuw

9 sep - 12 jul 2024
Van 16:15 - 16:24uur
Online en Leiden

Dit jaar vindt op donderdag 9 september 2021 voor de dertigste keer de Bert van Selm-lezing plaats, ter gelegenheid van de opening van het academische jaar van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. De lezing wordt dit jaar gehouden door dr. Olga van Marion (Universiteit Leiden), universitair docent Vroegmoderne letterkunde.

​​​​​​​Gouden diva’s. De eerste Nederlandse actrices in de zeventiende eeuw
In het midden van de zeventiende eeuw komen we in de schouwburgarchieven voor het eerst de namen tegen van actrices, die vanaf dat moment de vrouwenrollen gaan overnemen die tot dan toe door mannen werden gespeeld. Wie waren deze pioniersters in de theaterwereld, die niet alleen met acteren, dansen en zingen in toneeltenten, schouwburgen en schuren, maar ook met bier schenken in hun levensonderhoud hebben voorzien? Hoe beroemd zijn ze geweest? We maken een zoektocht door archieven en tientallen oude tekstboekjes bij theatervoorstellingen om meer te weten te komen over deze eerste Nederlandse diva’s.

Toegang tot de lezing
Alumni van de opleiding Nederlands, studenten, docenten, collega’s, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen. Omdat het nog niet zeker is of de coronamaatregelen tegen die tijd zullen zijn afgeschaft, is aanmelden noodzakelijk. Dat kan door een e-mail te sturen aan ons student-lid Lotte van den Bosch: lotte_vdbosch@live.nl
Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Livestream
De Bert van Selmlezing is ook via een livestream te volgen. De link naar de livestream staat vanaf begin september op deze pagina.

Uitgave van de lezing
De lezing wordt, zoals elk jaar, door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met uitgeverij Primavera Pers in boekvorm uitgegeven en verschijnt op 9 september. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 8,90 (of een veelvoud daarvan) over te maken op NL77INGB0003881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden te Leiden, onder vermelding van ‘Bert van Selmlezing 2021’ en uw adresgegevens.

Locatie: Lipsius, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.