Historici.nl

Cappella Pratensis pakt Bossche Koorboeken uit

4 mar 2020
‘s Hertogenbosch

De stad ‘s Hertogenbosch herbergt een ongelooflijke schat: elf puntgave koorboeken uit de periode 1450-1600, waarvan negen met wonderschone meerstemmige (polyfone) muziek. Samen belichamen ze de ongekende culturele bloeiperiode van het hertogdom Brabant, ook wel de Brabantse Gouden Eeuw genoemd. Na een paar jaar van voorzichtige muzikale verkenning, gaat het nu écht beginnen: de start van een groot vijfjarenproject (2020-2024) waarin de Bossche Koorboeken volledig worden ontsloten voor het publiek, in klank én beeld. We trappen af met een groots openingsconcert op woensdagavond 4 maart.
De avond wordt geopend door de Brabantse commissaris prof. dr. Wim van de Donk, gevolgd door een lezing door hoogleraar middeleeuwse handschriftenkunde prof. dr. Jos Biemans (Universiteit van Amsterdam). Daarna volgt het concert, met een selectie van werk uit het koorboek dat in 2020 centraal staat (154/72B) én een greep uit de gehele collectie. Een theatrale voorstelling met video art en bijzondere kostuums.
Trailer openingsconcert Bossche Koorboeken
PROGRAMMA

Opening door prof. dr. Wim van de Donk, Commissaris der Koning Noord-Brabant
Lezing prof. dr. Jos Biemans, hoogleraar middeleeuwse handschriftenkunde, Universiteit van Amsterdam

-PAUZE-

Cappella Pratensis zingt werken uit koorboek 72B en een greep uit de gehele koorboekencollectie:

Gregoriaans: Salve sancta parens (processionaal)
Pierre de la Rue (c. 1452-1518): Missa cum jocunditate – kyrie, gloria
Lupus Hellinck (1492/3-1541): Missa mater patris et filia – sanctus
Jean Mouton (c. 1459-1522): Tua est potentia
Jean Mouton: Missa Tua est potentia – agnus dei
Anon./Gregoriaans: Vesperpsalm – Dixit dominus met antifoon Oculi tui
Gregoriaans Magnificat-antifoon Tota pulchra est
Jacobus Clemens non Papa (1510/15-1555/6): Ego flos campi

Koorbezetting
Stratton Bull, Andrew Hallock – bovenzanger
Lior Leibovici, Korneel van Neste – hoogconter
Peter de Laurentiis, Pieter de Moor – tenor
Mate Bruckner, Marc Busnel – laagconter

Stratton Bull – zangmeester

Scenografie
Cilia Hogerzeil

Video art
Wim Goossens, New Animated Reality

Kostuums
Marjan van Geene

Info en tickets
www.cappellapratensis.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.