Historici.nl

Boekpresentatie “Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland”

29 nov 2017
Van 14:30 - 17:30uur
Atria, Amsterdam

Ruim een decennium geleden constateerden em. prof. Anneke van Doorne-Huiskes en prof. Joop Schippers in de marge van de zoveelste Haagse expertmeeting over de toekomst van het emancipatiebeleid, dat het in Nederland ontbrak aan een publicatie die een handzaam overzicht van de geschiedenis van dat emancipatiebeleid gaf. Ondertussen verstreek de tijd. Tot op het moment waarop Anneke voorstelde: “zullen we het dan zelf maar doen; anders komt het er nooit van”. Zo gezegd, zo gedaan! In samenwerking met Atria werd het nieuwe boek gerealiseerd.

De feestelijke boekpresentatie van Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland vindt plaats op woensdag 29 november bij Atria.

Over het boek

In Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland wordt een chronologisch en gedetailleerd overzicht geboden van het Nederlandse emancipatiebeleid in de 20ste en 21ste eeuw. Met de positie van de Nederlandse vrouw aan het begin van de 20ste eeuw als startpunt, wordt de lezer via de jaren vijftig en zestig, de invloedrijke ’tweede feministische golf’ én de laatste decennia van de vorige eeuw, meegevoerd naar de politieke stand van zaken op het gebied van emancipatiebeleid nu.

Centraal in het boek staat het emancipatiebeleid zoals dat door de Nederlandse overheid is gevoerd. Dat beleid wordt gevolgd en beschreven, de hoofdlijnen krijgen alle aandacht. Gesprekken met betrokkenen zoals Hedy d´Ancona, Jeltien Kraaijeveld-Wouters en Ad Melkert zijn gevoerd, publicaties van anderen zijn benut, eigen ervaringen van de auteurs zijn onderling getoetst en besproken. Met als startpunt de positie van de Nederlandse vrouw aan het begin van de 20ste eeuw, komt vervolgens de volledige geschiedenis van het emancipatiebeleid aan bod. Van de eerste vrouwelijke minister in 1956, Marga Klompé, de roerige en invloedrijke feministische activiteiten in de jaren zestig tot en met tachtig, tot een emancipatiebeleid dat anno 2017 steeds meer de nadruk legt op inclusiviteit. Niks blijft onbesproken.

Boeklancering

Tijdens de feestelijke boekpresentatie nemen de oud-staatssecretarissen Emancipatie Jeltien Kraaijeveld-Wouters en Hedy d’Ancona de eerste exemplaren van het boek in ontvangst. Anneke van Doorne-Huiskes geeft een introductie op het boek, en Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en Jacqueline Prins (directeur Emancipatie, Ministerie OCW) bieden een eerste reactie op deze geschiedenis van het emancipatiebeleid in Nederland.

Auteurs van Van privéprobleem tot overheidszorg zijn Anneke van Doorne-Huiskes, Joop Schippers, Renée Römkens en Antia Wiersma. Het boek is een uitgave van Atria en Lecturium.

Tijdstip

14:30 uur tot 17:30 uur bij Atria

Aanmelden kan via de website van Atria.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.