Historici.nl

CEMROL:Het crowdsourcen van gegevens van brieven uit de Republiek der Letteren

14 dec 2018
Van 12:30 - 17:00uur
Utrecht

Het crowdsourcen van gegevens van brieven uit de Republiek der Letteren

CEMROL (Collecting Epistolary Metadata of the Republic of Letters) is een crowdsourcingproject waaraan iedereen met belangstelling voor geschiedenis of voor brieven kan meedoen. Het project richt zich op brieven van de 15e tot en met de 18e eeuw met een geleerd karakter.

Het doel is om in kaart te krijgen wie brieven schreef met wie, vanaf welke plek en op welke datum. Wij roepen de hulp in van het publiek om de gegevens over brieven over te typen uit gescande boeken waarin deze brieven zijn afgedrukt. Wij dagen het publiek uit om op hun eigen computerscherm aan te geven waar in deze boeken brieven beginnen en eindigen, en waar de namen van briefschrijvers en ontvangers staan, de datum en de plaats van verzending, en liefst ook de plaats van adressering. We vragen het publiek ook om de namen en data over te typen. Je kunt zelf kiezen voor de taal van de brieven waar je mee wilt werken. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in Franse brieven uit de Verlichting? Of misschien ken je Latijn en wil je je tanden zetten in het ontsluiten van gegevens van Latijnse brieven uit de 17e eeuw? Of heb je een cursus Spaans of Italiaans gevolgd en wil je meer weten over 16e-eeuwse brieven in die talen? Alle hulp is welkom!

We lanceren het platform op 14 december 2018 in het Universiteitsmuseum Utrecht (Lange Nieuwstraat 106, Utrecht). Omdat we ook publiek van buiten Nederland willen trekken is een deel van het programma in het Engels. Iedereen is van harte uitgenodigd om de lancering bij te wonen. Toegang is gratis! (Gelieve wel even per e-mail op te geven bij dr. Robin Buning: R.O.Buning@uu.nl.) Zie voor meer informatie over het project: http://skillnet.nl.

Programma:

  • 12:30-13:00: Welkom (met lunch)
  • 13:00-13:15: Introductie door projectleider dr. Dirk van Miert (Universiteit Utrecht)
  • 13:15-13:45: De Republiek der Letteren door prof. dr. Hans Bots (emeritus hoogleraar Radboud Universiteit)
  • 13:45-14:30: Theories of Epistolary Networks door dr. Scott B. Weingart (netwerkspecialist, Carnegie Mellon University Library)
  • 14:30-14:45: Pauze met koffie en thee
  • 14:45-15:15: Divide et Impera: A Model of Domination in the Early Modern Republic of Letters door dr. Andrea Sangiacomo en Daan Beers (Rijksuniversiteit Groningen)
  • 15:15-15:45: Presentatie en demonstratie van CEMROL
  • 15:45-17:00: Borrel
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.