Historici.nl

Congres Werkgroep De Moderne Tijd ‘Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940’

3 dec 2021
Van 16:00 - 20:00uur
N.t.b.

Het ‘nieuwe normaal’ heeft een groot beroep gedaan op onze mentale en fysieke veerkracht. Maar veerkracht is al decennialang een sleutelbegrip binnen academische kringen (resilience), en wordt vanuit meerdere disciplines bestudeerd. Op 3 december organiseert Congres Werkgroep De Moderne Tijd een congres over veerkracht in Nederland en België in de periode 1780-1940, met prof. dr. Beatrice de Graaf als keynote-spreker.

Veerkracht in crises

In dit congres wordt onderzocht hoe veerkracht tot uiting kwam in Nederland en Vlaanderen in de periode 1780-1940 vanuit een multidisciplinair perspectief. Daarbij gaat het om zowel collectieve als individuele veerkracht. Door meerdere subthema’s centraal te stellen, wordt de aandacht gevestigd op de verschillende exit-strategieën die gebruikt werden om crises in het verleden te overwinnen.

Hou deze site in de gaten voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.