Historici.nl

De stedelijke ruimte opgemeten GIS-infrastructuur en het onderzoek naar vroegmoderne steden in de Lage Landen

9 mar 2018
Van 10:30 - 16:00uur
Dordrechts Museum

Vrijdag 9 Maart 2018, Dordrechts Museum

Geografische informatiesystemen (afgekort GIS) bieden de laatste jaren enorme mogelijkheden voor het onderzoek naar premoderne steden. In zowel Nederland als Vlaanderen lopen momenteel enkele boeiende onderzoeksprojecten – zowel collectieve als individuele – die dat duidelijk maken. Op de Dag van het Onderzoek van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG) stelt een aantal van deze onderzoekers hun projecten voor. Daarbij worden concrete mogelijkheden en resultaten gepresenteerd en perspectieven voor verder onderzoek aangeduid.

Voor programma en registratie, zie de website van de VNVNG.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.