Historici.nl

Een wonderbaarlijk politicus: Hans van Mierlo

21 jan 2021
Van 17:00 - 18:30uur
Online

De alom bekende Hans van Mierlo (1931-2010) was de voornaamste oprichter van D66 en jarenlang het gezicht van deze partij. Journalist Hubert Smeets presenteert deze middag vanuit de OBA zijn biografie en gaat hierover in gesprek met onder meer minister Sigrid Kaag.

Hans van Mierlo kwam laat tot bloei. Pas toen hij op 29-jarige leeftijd in Amsterdam ging wonen vond hij zijn plek: eerst als journalist en vanaf 1966 als partijleider van D66. Van Mierlo stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen van de twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok (1994-2002). De belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staatkundige hervormingen kwamen niet van de grond. Het ideaal van één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die jaren bleef de ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectuele uitstraling de politieke tolk van Nederlanders die streefden naar individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat. Hubert Smeets, die als eerste Van Mierlo’s privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor de twijfelaar Van Mierlo een intellectuele levenshouding was, geen kille machtsstrijd – al was hij niet vies van de macht.

Over de sprekers

Hubert Smeets is journalist. Hij was ruim dertig jaar redacteur van NRC Handelsblad en vijf jaar hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. In 1987 won hij de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek. Eerder verscheen van zijn hand onder meer De wraak van Poetin.

Sigrid Kaag is een Nederlandse politica en diplomaat. Zij is namens D66 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III. Tevens is Kaag lijsttrekker van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Aanmelden
U kunt dit programma online volgen. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u een dag voor het programma een link naar de livestream.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.