Historici.nl

Goeie Mie ontmaskerd!

1 mei 2017
Van 11:30 - 13:30uur

Op maandag 1 mei a.s. wordt onder de titel Goeie Mie ontmaskerd! in de Universiteitsbibliotheek een studiemiddag gehouden ter gelegenheid van de schenking van de toxicologische verslagen aan de Universiteit Leiden. Drie experts zullen achtereenvolgens licht schijnen op het leven van Goeie Mie, het Nederlandse rechtssysteem eind negentiende eeuw en het forensisch-medisch onderzoek inzake Goeie Mie. Na afloop kunnen de toxicologische verslagen worden bezichtigd.

Programma:

 • 15:30 – 15:45     Inloop
   
 • 15.45 – 16.00     Welkom en introductie – Mart van Duijn (conservator westerse handschriften en archieven, Universitaire Bibliotheken Leiden)
   
 • 16:00 – 16:20     Goeie Mie, de Leidse giftmengster – Ingrid Moerman (historica en oud-conservator Stedelijk Museum De Lakenhal)
   
 • 16:20 – 16:40     “Nooit groter onmens had in de beschuldigdenbank gezeten”. Goeie Mie en het Nederlandse rechtssysteem – Marion Pluskota (postdoc onderzoeker NWO project Gender and Crimes 1600-1900, Universiteit Leiden)
   
 • 16:40 – 17:00     “Een pot de chambre met faecalien”. Bespiegelingen over het forensisch-medisch onderzoek inzake Goeie Mie – Frederik de Wolff (emeritus hoogleraar Toxicologie, Universiteit Leiden)
   
 • 17:00 – 17:30     Bezichtiging handschriften

Deelname studiedag
Belangstellenden kunnen kosteloos deelnemen aan de studiemiddag Goeie Mie ontmaskerd!
Aanmelden is verplicht via aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag o.v.v. Goeie Mie ) of telefonisch via het secretariaat van de Universiteitsbibliotheek : 071-527 28 32. De studiemiddag wordt gehouden op maandag 1 mei a.s. van 15.30 tot 18.00 uur in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden

 

Meer informatie: www.bibliotheek.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.