Historici.nl

Half a century of political controversies relating to social security reforms for the elderly in Europe

19 apr - 20 apr 2018
Faculty Club Huize Heyendael, Geert Grooteplein-Noord 9, Nijmegen

Internationaal Congres ‘Een halve eeuw politieke spanning rondom de hervorming van de sociale zekerheid voor ouderen, 1968-2018’.

Op 19 en 20 april 2018 zal door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis een congres worden georganiseerd waarin het thema ouderenvoorzieningen vanuit een internationaal perspectief zal worden belicht. De, op dit moment zeer actuele, problematiek die uit dit thema voortkomt, zal vanuit een historisch-parlementair perspectief door een diverse groep sprekers worden uitgediept. Te denken is aan bijvoorbeeld discussies omtrent de hoogte van de pensioenleeftijd of de mate waarin de overheid pensioenvoorzieningen realiseert.

De vraag of politieke besluitvorming (onder andere door regelgeving vanuit de Europese Unie) hervormingen op het gebied van ouderenvoorzieningen heeft verstoord, vertraagd of gestimuleerd staat op dit congres centraal. De sprekers die deze thematiek zullen bespreken zijn prof. dr. Pat Thane en prof. dr. Karen Anderson (Engeland), prof. dr. Lex Heerma van Voss en drs. Leon van Damme (Nederland), prof dr. Karl Hinrichs  en drs. Nicole Kramer (Duitsland), prof. dr. Maria Petmesidou (Griekenland), dr. Matti Hannikainen (Finland) en prof. dr. J. Van Langendonck (België).

English version (pdf, 455 kB)

Programme (pdf, 644 kB)

Aanmelden
Aanmelding uiterlijk 15 april 2018 via het volgende formulier.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.