Historici.nl

Het Indische verzet in WO2

26 apr 2017
Van 16:00 - 18:00uur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren in Den Haag minstens veertig mensen uit Nederlands Indië actief in het verzet. Pas nu wordt hun rol bekend. Journalist en schrijver Herman Keppy vertelt een avond over de strijd tegen de Duitse bezetter vanuit de Indische gemeenschap. Inleiding en gesprek met het publiek. Toegang 5 euro.

maranathakerkdenhaag.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.