Historici.nl

IOS Lunchlezing met Eckart Conze: Vrede of Veiligheid?

13 jun 2017
Van 8:00 - 9:30uur

Eckart Conze, professor Moderne en Eigentijdse Geschiedenis aan de Philipps-Universität Marburg en visiting fellow bij het strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen, zal spreken tijdens de IOS lunchlezing op dinsdag 13 juni 2017.

VREDE OF VEILIGHEID? WENEN 1815 – PARIJS 1919 – BERLIJN 1990
In de internationale politiek lijkt ‘veiligheid’ steeds vaker ‘vrede’ te vervangen als normatief concept en politieke doelstelling. Maar ook in academische context zien we dat ‘veiligheid’ steeds meer in de plaats komt van ‘vrede’ als analytische categorie. Vredesonderzoek neemt af, veiligheidsstudies zijn aan het toenemen. Een uitgebreid begrip van veiligheid lijkt voorrang te hebben op ideeën over en noodzaak van vrede.

Het is tegen deze achtergrond dat Conze de concepten vrede en veiligheid zal bespreken; en dat in het licht van drie verschillende historische gebeurtenissen: het Congres van Wenen (1814/15), de Vredesconferentie van Parijs (1919) en het einde van de Koude Oorlog in 1990, toen grote internationale conflicten werden beëindigd en nieuwe internationale ordes – onder het vaandel van “vrede”, “veiligheid” of beide – werden opgericht.

Meer informatie en aanmelding: www.uu.nl

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.