Historici.nl

Joods Historisch Museum 18-12, mini-symposium De Joodse Diaspora in Perspectief

18 dec 2019
Amsterdam

Het Menasseh ben Israel Instituut, het Joods Cultureel Kwartier en het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën en de Universiteit van Amsterdam presenteren:

Mini-Symposium De Joodse Diaspora in Perspectief

Woensdag 18 december 2019. 11.00-17.00 uur

Weinig ervaringen hebben zo veel invloed gehad op de joodse identiteit als het leven in de diaspora. Het jodendom is voor een belangrijk deel ontstaan buiten het Beloofde Land. In Babylonië en Egypte leefden al vroeg gemeenschappen die zich als ‘Judees’ of ‘joods’ definieerden, misschien al eerder dan in Judea het geval was.

Recent gepubliceerde kleitabletten en papyri werpen een verrassend nieuw licht op deze vroege diaspora. Reden voor het Joods Historisch Museum om in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut, het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën en de Universiteit van Amsterdam een studiedag te beleggen. Een keur aan Nederlandstalige specialisten geeft inzicht in de huidige stand van zaken in het onderzoek.

Programma:
Ochtendsessie: 11.00-12.30 uur
Lunch (facultatief): 12.30-13.30 uur
Middagsessie:  13.30-16.10 uur
Borrel: 16.10-17.00 uur

Uitgebreid programma:

Voorzitter ochtendsessie: Jan Willem van Henten

11.00-11.10 Welkom door Emile Schrijver (JHM/JCK)

11.10-11.40 Wat is Joodse diaspora? Irene Zwiep (UvA)

11.40-11.50 Reactie David Wertheim (Menasseh ben Israel Instituut)

11.50-12.20 Judeeërs in Babylonië, Caroline Waerzeggers (Assyriologie, UL).

12.20-12.30 Reactie Bert van der Spek (VU)

12.30-13.30 Lunch

Voorzitter middagsessie: Irene Zwiep

13.30-14.00 Diaspora novellen uit de Hellenistische periode, Jan Willem van Henten (UvA)

14.00-14.10 Reactie Lieve Teugels (PThU, Amsterdam)

14.10-14.40 Diaspora gemeenschappen in Perzisch Egypte, Bob Becking (UU)

14.40-14.50 Reactie door Olaf E. Kaper (Egyptologie, UL)

14.50-15.15 Theepauze

15.15-15.45 Joodse identiteit in Elephantine, Karel van der Toorn (UvA)

15.45-15.55 Aanbieding eerste exemplaar Becoming Diaspora Jews aan Emile Schrijver

15.55-16.10 Reactie Emile Schrijver

16.10-17.00 Borrel

Locatie:
Auditorium Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam

Tijd: 11.00-17.00 uur
Aanvang: 11.00 uur
Taal: Nederlands

Aanmelding via: https://jck.nl/nl/event/minisymposium-de-joodse-diaspora-perspectief

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.