Historici.nl

Leo van Putten Godard van Aldenburg Bentinck (1857-1940)

5 nov 2017
Van 10:30 - 0:00uur
Kasteel Amerongen

De stoomfluit gilt!
Man met een missie of kind van z’n tijd?

In 1879 erft Godard van Aldenburg Bentinck Huis Amerongen van zijn tante Mary. Hij wordt in Amerongen met veel ceremonieel ingehaald, bijna als een nieuwe vorst. De notabelen van het dorp stonden in het gelid, stralend in het wit geklede bloemenmeisjes wachten aan de voet van de kasteeltrappen de nieuwe graaf op.

Nederland veranderde intussen langzaam maar zeker in een democratische rechtsstaat. De Franse revolutie zette de toon, de grondwet van 1848 haalde de machtsbasis definitief onder de voeten van de adel vandaan. De industrialisatie zette door. Massacommunicatie en massatransport veranderden het land. Godard moest zich gaan verhouden tot die veranderende wereld. Was dat mogelijk of uiteindelijk kansloos? De oude orde versus het tijdperk van industrialisatie. En op de achtergrond constant de stoomfluit die gilt!

Meer informatie en tickets: www.kasteelamerongen.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.