Historici.nl

Lezing Oscar Gelderblom: Maakt geld gelukkig?

26 okt 2017
Van 20:00 - 21:00uur
Het Utrechts Archief

Welke bijzondere verhalen vind je in oude kasboekjes van Nederlanders? Wie was vroeger verantwoordelijk voor de financiën binnen een gezin? En: maakt(e) geld gelukkig? In zijn lezing in het Utrechts Archief vertelt prof. dr. Oscar Gelderblom, hoogleraar economische en sociale geschiedenis hoe Nederlanders vroeger én nu met geld omgaan.

Lees hier meer.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.