Historici.nl

Lustrumsymposium Groniek Nostalgie

19 okt 2017
Van 19:00 - 0:00uur
Groningen

Dit jaar bestaat Historisch Tijdschrift Groniek vijftig jaar. Groniek, opgericht in 1967, is een onafhankelijke stichting waarvan de redactie bestaat uit ambitieuze studenten Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. In de afgelopen decennia is Groniek uitgegroeid van een faculteitsblad tot een wetenschappelijk historisch tijdschrift met landelijke bekendheid. Bijdrages van prominente historici uit binnen- en buitenland zoals Hayden White, Maarten van Rossem en Jonathan Israël maken Groniek tot een breed gelezen tijdschrift. Groniek wijdt zich aan actuele en relevante thema’s die vanuit historisch oogpunt bekeken worden In de laatste jaren heeft dit geresulteerd in spraakmakende nummers als Gewelddadig Verleden, Barbaren en Hollands Licht.

Op 19 oktober viert Groniek in het Van Swinderenhuys te Groningen diens vijftigjarig bestaan met een feestelijk lustrumsymposium rondom het thema ‘Nostalgie’. Nostalgie is sterk verbonden met onze omgang met en onze kijk op de geschiedenis. We kunnen nostalgisch zijn naar ons persoonlijke verleden, zoals naar onze jeugd, maar ook naar een verleden dat we zelf nooit hebben meegemaakt. Naar zogenaamde ‘betere tijden’ uit de geschiedenis. Bovendien bestaat er zoiets als collectieve nostalgie, waarbij hele samenlevingen een gezamenlijk verlangen naar hetzelfde verleden koesteren. Plenaire lezingen op het symposium worden gehouden door oud-redactielid prof. dr. Frank Ankersmit en oud-premier Dries van Agt. Daarnaast zijn er interessante workshops, een borrel, muziek en voor alle oud-redactieleden organiseren we een  feestelijk lustrumdiner.Voor belangstellenden is het nog steeds mogelijk om zich op te geven via de website: www.groniek.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.