Historici.nl

Martin Luther King-lezing

9 okt 2023
Van 19:00 - 21:35uur
Amsterdam

Op maandag 9 oktober geeft gasthoogleraar Anthony Bogues bij de Vrije Universiteit Amsterdam de Martin Luther King Lezing 2023. Het thema is dit jaar ‘Why We Can’t Wait’. Je bent van harte welkom op deze inspirerende avond.

Nederland schafte de slavernij binnen het gehele Koninkrijk officieel af in 1863. Maar tot slaaf gemaakten in Suriname moesten hierna nog tien jaar verplicht doorwerken op de plantages. Het slavernijverleden werkt nog steeds door in racisme en discriminatie.

Het verzet tegen anti-zwart racisme in Nederland kreeg een impuls vanuit de Verenigde Staten door de protesten die mede werden geleid door dr. Martin Luther King jr. Het eredoctoraat dat hij in 1965 ontving van de VU is hiervan een voorbeeld.

Erkenning voor de slachtoffers én de helden in deze geschiedenis – zoals Tula en De Kom – begint, na een lange strijd van Afro-Caraïbische activisten, nu pas op gang te komen. De aard en omvang van deze geschiedenis en de rol van Nederland worden voor iedereen steeds duidelijker. Datzelfde geldt voor de noodzaak om de gevolgen recht te zetten.

Why We Can’t Wait

In de Martin Luther King Lezing van dit jaar kijken we samen met Anthony Bogues naar de bijdragen van activisme en protest tegen onrecht als gevolg van het slavernijverleden, en de relevantie van Kings ideeën – die hij uiteenzette in zijn werk Why We Can’t Wait – voor de hedendaagse wereld.

Na de lezing gaan Franc Weerwind, demissionair Minister voor Rechtsbescherming, en Pepijn BrandonhoogleraarMondiale Economische en Sociale Geschiedenis aan de VU, onder leiding van Aldith Hunkar in gesprek over het thema.

Over de spreker

Anthony Bogues is schrijver, curator en wetenschapper, directeur van het Center for the Study of Slavery & Justice en Asa Messer Professor of Humanities and Critical Theory aan Brown University. Het Center for the Study of Slavery & Justice bij Brown University is een centrum voor dynamisch onderzoek naar historische rassenslavernij dat onderzoekt hoe de nalatenschap ervan de hedendaagse wereld vormt.

Hij heeft veel geschreven over politieke theorie en intellectuele geschiedenis van Afrika en de Afrikaanse diaspora met een bijzondere interesse in de evolutie van kennis en wetenschapssystemen met betrekking tot de relaties tussen wetenschap, maatschappij en ras. Hij is ook gasthoogleraar in het denken over Afrika en de Afrikaanse diaspora aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Over de Martin Luther King Lezing

De geweldloze strijd van Martin Luther King voor gelijkberechtiging is tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie. Met zijn toespraken enthousiasmeerde hij velen en wist hij bruggen te slaan en verzet weg te nemen. De jaarlijkse Martin Luther King Lezing is ter nagedachtenis aan zijn werk en ter inspiratie.

Bekijk hier het programma en meld u aan.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.