Historici.nl

Neolatinistendag 2017

6 okt 2017
Van 10:30 - 17:30uur
Oost-Indisch Huis, Amsterdam

Neolatinistendag 2017

in samenwerking met de OIKOS-onderzoeksgroep ‘Classical Receptions and Traditions’

vrijdag 6 oktober 2017

Oost-Indisch Huis (NIAS Conference Room), Korte Spinhuissteeg 3, Amsterdam

10.30   Ontvangst met koffie en thee

Ochtend

11.00   Welkom door Jan Bloemendal (Neolatinistenverband)

  • 11.10   Wim Schols (onafhankelijk onderzoeker), Sidereus Nuncius, de aankondiging van een nieuwe wereld
  • 11.40   Anna-Luna Post (Universiteit Utrecht), Gevaarlijke vleierij: Italiaanse en Latijnse lofdichten op Galileo Galilei
  • 12.10   Emma Mojet (Universiteit van Amsterdam), Vroegmoderne wiskunde per brief: Adriaen Verwer aan David Gregory over Newtoniaanse wiskunde

12.40   Lunch (aangeboden door OIKOS)

Middag

  • 14.00   Ineke Loots (Katholieke Universiteit Leuven), Huilen op niveau: De lacrymis van Pierre Petit (1661)
  • 14.30   Tom Ingelbrecht (onafhankelijk onderzoeker), De Basia van Janus Lernutius: de weg naar een editie en vertaling

15.00   Pauze

  • 15.30   Susanna de Beer (Universiteit Leiden), De Oorsprong van Rome in Neolatijnse poëzie
  • 16.00   Dirc Sacré (Katholieke Universiteit Leuven), Een Latijns gedicht over de eerste wereldoorlog, bekroond (1917) in Amsterdam: Alfredo Bartoli’s Nox Natalicia

16.30   Huishoudelijke mededelingen en rondvraag

16.40-17.30    Borrel (aangeboden door Huygens ING)

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De toegang is gratis, i.v.m. de lunch wel graag aanmelden voor maandag 2 oktober via neolatijn@gmail.com.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.