Historici.nl

Presentatie Acta van de Synode van Dordrecht, Deel 2

13 dec 2017
Van 13:45 - 15:00uur
Dordrechts Museum

De stad Dordrecht en het internationale platform Refo500 nodigen u hierbij uit voor de presentatie van het tweede deel van de Acta van de Synode van Dordrecht. Deze editie Acta et Documenta Synodi Nationalis Dodrechtanae verschijnt bij Vandenhoeck & Ruprecht GmbH en is een project van de Johannes a Lasco Bibliotheek in Emden (Duitsland) dat in samenwerking met enkele andere Europese instellingen wordt uitgevoerd.

Het nieuwe deel zal op woensdag 13 december om 13.45 uur in het Auditorium van het Dordrechts Museum, Museumstraat 40 worden aangeboden aan burgemeester Mr. A.W. Kolff, waarna Prof. Dr. Fred van Lieburg en Dr. Joke Roelevink in twee korte lezingen de betekenis van de synode en van deze editie zullen belichten.

Programma
13.45 uur welkom door de heer J.F. Bakker, programmamaker ‘Ode aan de Synode’
13.55 uur aanbieding van deel 2 door Prof. Dr. Herman Selderhuis, rector Theologische Universiteit Apeldoorn, directeur Refo500
14.15 uur lezing Dr. Joke Roelevink, senior onderzoeker, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (thema: “Om alle goede ordere, maniere ende voortganc te bevorderen. De rol van de politieke gecommitteerden tijdens de Nationale Synode van Dordrecht”).
14.35 uur lezing Prof. Dr. Fred van Lieburg, hoogleraar geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam (thema: “De Dordtse Synode inbeeld: 1618-2018).
Vanaf 15.00 uur receptie
Graag vernemen wij door een mailtje aan i.van.der.steen@dordrecht.nl of u hierbijaanwezig bent.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.