Historici.nl

Presentatie ‘The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal’

24 sep 2018
Van 15:00 - 17:00uur
Groot- Auditorium van de Universiteit Leiden

Het “War History Office” van het “National Defense College of Japan” publiceerde tussen 1966 en 1980 een 102- delige reeks werken “Senshi Sōsho”. Deze delen geven een gedetailleerd verslag van de operaties van het Keizerlijke Japanse Leger en de Keizerlijke Japanse Marine over de Tweede Wereldoorlog. “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal, deel 26 van de reeks, beschrijft de rol van de Japanse Marine tijdens de campagne om de heerschappij over de Indonesische archipel te verkrijgen. Het bevat onder meer de eerste complete Japanse analyse van de Slag in de Javazee, een veel besproken zeeslag die rampzalig eindigde voor de Geallieerden en voor de Japanners de weg naar Java opende.

De Corts Foundation (“TCF”, www.cortsfoundation.org ) beoogt historische bronnen betreffende de Nederlandse aanwezigheid in Oost- en Zuidoost-Azië te preserveren en toegankelijk te maken voor wetenschappelijke onderzoekers en het algemene publiek. De belangrijkste projecten betreffen het duurzaam digitaal behouden van 1.1 miljoen manuscripten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie bij het Arsip Nasional Republik Indonesia en het vertalen in de Engelse taal van verschillende delen van de Senshi Sōsho reeks die gaan over de Japanse invasie in het voormalige Nederlands-Indië.

Nadat eerder in 2015 onder grote nationale en internationale belangstelling “The Invasion of the Dutch East Indies” (deel 3 van de Senshi Sōsho – reeks) w erd uitgebracht, zal de Corts Foundation op Maandag 24 september 2018 om 15.00 uur “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal “presenteren.

Geïnteresseerden voor de presentatie in het Groot- Auditorium van de Universiteit Leiden kunnen zich registreren door aanmelding bij: secretariaat@cortsfoundation.org

Tijdens de presentatie zullen dr. Anita van Dissel, universitair hoofddocent Maritieme Geschiedenis van de Universiteit Leiden, Vice- Admiraal b.d. Matthieu Borsboom, voormalig Directeur “Defensie Materieel Organisatie – DMO” van de Koninklijke Marine, en dr. Willem Remmelink, editor en vertaler van het deel korte presentaties geven.

De voorzitter van the Corts Foundation zal de eerste exemplaren aanbieden aan prof. Dr. M. R. Rutgers, decaan van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en aan dhr. Th. W.R. Doorman, zoon van schout-bij-nacht Karel Doorman die op 27/28 februari 1942 het geallieerde eskader tijdens de Slag in de Javazee aanvoerde.

De publicatie is financieel mogelijk gemaakt met middelen van de stichting met mede ondersteuning van de Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation, de Gravin van Bylandt stichting, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie- NIMH, de Suntori Foundation, de Samenwerkende Maritieme Fondsen: Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-lands zeedienst, de Directie der Oostersche Handel en Reederijen, en de Vereeniging de Prins Hendrik Stichting.  Uitgever is Leiden University Press.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.