Historici.nl

Prof. Ruben Gowricharn – Migratie en sociale mobiliteit in Den Haag: kunnen migranten ‘rijk’ worden?

14 mei 2017
Van 8:30 - 10:00uur

Vanaf 29 april is de tentoonstelling Arm en Rijk / Rijk en Arm te zien in het Haags Historisch Museum. Urbane diversiteit en migratie hebben raakvlakken met dit onderwerp. Veel migranten komen arm aan in Nederland en blijven arm. Het streven van – al dan niet arme – migranten is echter vaak om niet arm te blijven, maar in het land van aankomst ‘rijk’ te worden.

In de tentoonstelling ligt de focus op de negentiende eeuw; sociale mobiliteit verkreeg aandacht. Wie arm was hoefde niet persé arm te blijven. Het idee van sociale mobiliteit was in die periode voer voor filosofen en sociologen. Pas medio twintigste eeuw werden principes hieruit ook daadwerkelijk ingevoerd in het regeringsbeleid.

Hoe vergaat het hen uit een andere cultuur die aankomen in Den Haag? Prof. Ruben Gowricharn geeft zijn visie tijdens deze lezing.

Praktische informatie

  • Toegang tot deze lezing is gratis. U betaalt alleen de toegang tot het museum.
  • U kunt zich aanmelden via activiteiten@haagshistorischmuseum.nl.
  • Voor of na afloop van de lezing kunt u de tentoonstelling Arm en Rijk / Rijk en Arm bezoeken.

www.haagshistorischmuseum.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.