Historici.nl

Promotie Abel Streefland – Jaap Kistemaker en uraniumverrijking in Nederland, 1945-1962

20 sep 2017
Van 16:15 - 17:00uur
Universiteit Leiden

www.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.