Historici.nl

Promotie Bart Stol – ‘Een goede kleine koloniale mogendheid’. Nederland, Nieuw-Guinea en de Europese tweede koloniale bezetting in Afrika en Melanesië (ca. 1930 – 1962)

31 aug 2017
Van 8:45 - 9:45uur

De Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek kon in de jaren 1949-1962 op meer internationale steun rekenen dan vaak is gesteld. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Bart Stol, waarin de Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek mede aan de hand van niet eerder of nauwelijks bestudeerde Franse, Belgische en Britse archieven, in een breder westers (koloniaal) kader geanalyseerd wordt.

Breder kader
Dit bredere kader, met aandacht voor de Amerikaanse, Britse, Australische, Franse, Belgische en Portugese opstelling, werpt nieuw licht op verschillende aspecten van de twist tussen Nederland en Indonesië over Nederlands Nieuw-Guinea, het enige gebied in de Indonesische archipel dat na de dekolonisatie van Nederlands Indië in 1949 in Nederlandse handen bleef.

… Lees hier meer.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.