Historici.nl

Promotie Carla van de Puttelaar – Law and Order. The Scougall Family, Portrait Painters in a Legal Community: Scottish Portraiture 1644-1714

8 sep 2017
Van 8:45 - 10:00uur

Op vrijdag 8 september verdedigt Carla van de Puttelaar haar dissertatie over de Schotse portretkunst (1644-1714), met nadruk op leven en werk van portretschilders David en John Scougall.

DE BIOGRAFIE VAN DE SCOUGALL-FAMILIE
De Schotse portretkunst van de tweede helft van de zeventiende eeuw is tot nog toe nauwelijks bestudeerd. In deze periode kwam de Scougall-familie prominent naar voren, bestaande uit portretschilder David Scougall (1625-1685), zijn zoon John Scougall (1657-1737) en een derde familielid, George Scougall (geb. 1670?, werkzaam ca. 1690-1737). Door uitgebreid archiefonderzoek heeft Van de Puttelaar vele biografische gegevens over deze schildersfamilie bijeengebracht. Daarnaast schetst ze het juridische milieu waarin de Scougalls zich bewogen en een uitgebreid netwerk van familierelaties.

… Lees hier verder.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.