Historici.nl

Promotie: Hoe de geesteswetenschappen vorm kregen omstreeks 1800

9 apr 2018
Van 16:30 - 18:00uur
Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen

The Transformation of the Humanities. Ideals and Practices of Scholarship between Enlightenment and Romanticism, 1750-1850.

Beschrijving
Was er ooit een wetenschappelijke revolutie in de geesteswetenschappen? Tussen ca. 1750-1850 vonden ingrijpende veranderingen plaats in de bestudering van taal en geschiedenis. Een nieuw model van onderzoek verving het oudere: geleerden werden wetenschappers. Humanistische eruditie en de verlichte philosophe maakten plaats voor de academische specialist. Een waaier aan overlappende geleerde activiteiten werd opgedeeld in disciplines: geschiedenis, linguïstiek, filologie, kunstgeschiedenis, archeologie. De geschiedschrijving verkende nieuwe onderwerpen en nieuwe bronnen; de taalkunde gebruikte nieuwe, historisch-vergelijkende methoden; literatuur en filosofie werden andere dingen dan ze voorheen waren. Deze veranderingen gingen gepaard met zelfbewuste revolutionaire retoriek die nieuwe benaderingen (en zelfs nieuwe wetenschappen) aankondigde en het werk van voorgangers terzijde schoof.
Dit proefschrift biedt een nieuw theoretisch perspectief op deze ontwikkelingen. Door te kijken naar manieren waarop in de humaniora informatie in kennis wordt omgezet, zijn veranderingen in stijlen van redeneren te onderscheiden: stijlen in de opbouw van kennis die soms overlappen, soms conflicteren, en waarin zowel continuïteiten als breuken zijn.

Biografie
Floris Solleveld (Amsterdam, 1982) studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna vier jaar voor de Europese koepelorganisatie van kunstacademies ELIA. Voor zijn promotieonderzoek verbleef hij in 2015-16 langere tijd aan instituten in Berlijn, Halle en Gotha. Meest recent was hij Vossius Fellow aan de UvA. Daarnaast is hij actief als kunstcriticus en illustrator.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.