Historici.nl

Promotie Jelle Krol Combative minority literature writers in the aftermath of the Great War

26 jun - 10 jun 2023
Van 15:00 - 7:45uur
Town Hall, Leeuwarden

Douwe Kalma, Saunders Lewis, Hugh MacDiarmid and Roparz Hemon

Twintigste-eeuwse minderheidstaalliteratuur in Noordwest-Europa verschilt van meerderheidsliteratuur in die zin dat minderheidstaalliteratuur zich manifesteert als een ‘littérature combative’, een strijdbare literatuur. In de minderheidstaalliteratuur van net na de Eerste Wereldoorlog kan een patroon ontwaard worden dat met de Franse zegswijze ‘reculer pour mieux sauter’ (teruggaan om beter te kunnen springen) kan worden beschreven. Jelle Krol heeft voor het eerst verschillende minderheidstaalliteraturen uit Noordwest-Europa (de Bretonse, Friese, Schotse en Welshe) van net na de Eerste Wereldoorlog met elkaar vergeleken. Hij bestudeerde het werk van de Friese auteur Douwe Kalma (1896-1953), de Welshe toneelschrijver Saunders Lewis (1893-1985), de Schotse dichter Hugh MacDiarmid (1892-1978) en de Bretonse schrijver Roparz Hemon (1900-1978). Krol stelt dat alle vier auteurs onontkoombaar terug moesten grijpen naar het verleden om de grote sprong voorwaarts naar de tijd na de Eerste Wereldoorlog te kunnen maken en gaat in op de vraagstukken die voortkomen uit hun onvermijdelijk heen-en-weerbewegen tussen traditionalisme en modernisme. Aangezien de schrijvers de eigenheid van hun talen goed wilden bewaren, maar tegelijkertijd hun literatuur wilden moderniseren waren ze genoodzaakt om woorden te ontlenen aan oudere taalstadia van hun eigen taal of verwante talen die hun taal en cultuur niet overvleugelden.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.