Historici.nl

Promotie: Ondanks crisis bleven Egeïsche gebied en Italië met elkaar verbonden tussen 1250 – 1000 v. Chr. – Kimberley van den Berg

16 mar 2018
Van 11:45 - 12:45uur
Vrije Universiteit, Faculteit der Geesteswetenschappen, Amsterdam

Kimberley van den Berg toont in haar promotieonderzoek aan dat het Egeïsche gebied en Italië verbonden bleven in een wereld die tussen ca. 1250 – 1000 v. Chr. ingrijpend veranderde door crisis. Zij analyseerde aardewerk en bronzen objecten uit die periode en ontdekte hierdoor dat contacten tussen het Egeïsche gebied en Italië al bestonden voor 1200 en na de verwoesting van de paleizen ondoorbroken verder gingen tot ca. 1000 v. Chr.

Een van de meest fundamentele bijdragen van haar onderzoek is dat zij geen bewijs heeft kunnen vinden voor de rol van de paleizen, terwijl de rol van niet-palatiale spelers zonneklaar is. Dit kan verklaren hoe contacten na 1200 konden voortbestaan en laat ook zien dat de crisis maar weinig impact had op de dynamiek van Italo-Egeïsche netwerken tussen 1250 – 1000 v. Chr.

In deze periode vond er een grote crisis plaats in de oostelijke Méditerranée waarbij rond 1200 de Egeïsche paleiscentra werden verwoest. Voor de pre-crisis periode wordt wel aangenomen dat de paleizen een hoofdrol speelden in het onderhouden van contacten met de buitenwereld. Dit kan echter niet verklaren hoe deze contacten bleven voortbestaan nadat de paleizen werden verwoest.


Prof. Dr. J.P. Crielaard
Prof. Dr. G.L.M. Burgers

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.