Historici.nl

Publiekscongres: Academische werkdruk in historisch perspectief

8 okt 2021
Van 12:00 - 16:00uur
Leiden

Academici werken al jaren structureel over maar op Prinsjesdag kondigde het demissionaire kabinet nieuwe bezuinigingen aan op het hoger onderwijs. Hoog tijd dus, om historisch te kijken naar het stokoude thema van overbelaste wetenschappers. Dat gebeurt op 8 oktober op een publiekscongres over academische werkdruk.

Daar zal blijken dat het thema van de overbelaste wetenschapper van alle eeuwen is, maar dat de huidige overbelasting van een andere aard is. Het congres wordt georganiseerd door Gewina, het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis. Hierbij spreken o.a. hoogleraar Ethiek van Instituties Ingrid Robeyn en universitair hoofddocent vroegmoderne cultuurgeschiedenis Dirk van Miert.

WO in actie
Begin 2020 deed WO in Actie namens ruim zevenhonderd wetenschappers aangifte bij de Arbeidsinspectie vanwege structureel overwerk aan Nederlandse universiteiten. ‘Overwerken, doorbikkelen terwijl je ziek bent: het zijn de insignes van de wetenschapper’, lichtte een woordvoerder van WO in Actie toe. Maar dit commitment heeft een prijs: meer dan de helft van de respondenten rapporteerde oververmoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn en/of een te hoge bloeddruk. We zoeken naar oplossingen, maar wat is dan de oorzaak? Is dit een nieuw verschijnsel, veroorzaakt door academische onderwijstaken die in de afgelopen decennia enorm zijn gestegen? Of gaat de geschiedenis ervan verder terug dan het competitiemodel van de neoliberale universiteit?

Academische werkdruk vanuit historisch perspectief
Als we academische werkdruk vanuit historisch perspectief bezien, valt op dat het cliché van de oververmoeide, maar niettemin hard doorwerkende wetenschapper al eeuwenlang meegaat. Al in de Middeleeuwen stonden geleerden als nachtbrakers bekend. Vroegmoderne lijkredes grossierden in gemeenplaatsen over geleerden die te druk waren om te eten, zich wakker hielden met zand in de mond of azijn in de ogen, nog op hun sterfbed een manuscript redigeerden en zich zo letterlijk dood werkten. En is het toeval dat hypochondrie de ‘ziekte der geleerden’ heette?

Wortels van de werkdruk in de wetenschap
Uit de voordrachten op dit symposium zal blijken dat academische werkdruk niet nieuw is, maar dat de waardering ervan is veranderd: wat vroeger een vorm van individuele heldhaftigheid was is heden ten dage een politiek-institutioneel probleem. De zeven sprekers op dit symposium gaan elk een kwartier lang op zoek naar de wortels van de werkdruk in de wetenschap: van zelfhulpliteratuur voor het overwerkte brein tot ethische beschouwingen over wat goed en fout gedrag is. We beginnen bij het einde van de middeleeuwen en eindigen bij het heden, waar Ingrid Robeyns, bekend van het WOinActie-pamflet 40 stellingen over de wetenschap, haar licht zal laten schijnen over werkdruk, een thema waar zij praktisch en theoretisch voortdurend mee te kampen heeft.

Locatie: Lokhorstkerk Leiden
Aanmelden: Meld je aan via de website van Gewina.
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.