Historici.nl

SOS! Onze schepen vergaan twee keer. Nederlands maritieme verleden op de politieke agenda

6 jul 2017
Van 8:00 - 14:00uur

Waarom moeten we iets doen?
Unieke en kostbare scheepswrakken in Nederlands water verdwijnen in hoog tempo. Dit bijzondere – nu nog tastbare – maritieme verleden gaat zonder dat we het merken verloren. Een maritiem verleden waar we trots op zijn en Nederland heeft gemaakt tot wat het nu is: een belangrijke maritieme natie. Het maritieme verleden is daarmee een belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit.

Willen we dit maritieme verleden redden, dan zullen we nu actie moeten ondernemen! Er is een serieuze en substantiële inzet noodzakelijk van het gehele veld om dit probleem op de politieke agenda te zetten.

De bijeenkomst moet leiden tot een manifest aan de Tweede Kamer, met daarin onze aanbevelingen en oplossingsrichtingen.

Voor wie is het event bedoeld?
Iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met maritieme archeologie, is van harte uitgenodigd om mee te denken en van zich te laten horen.

Meer informatie: platformmaritiemearcheologie.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.