Historici.nl





Symposium “De dageraad van Holland”

12 mei 2017
Van 9:30 - 13:30uur

Een middag met prikkelende lezingen en dialogen over het Ontstaan van het graafschap Holland.

Programma

 • 13.30 uur   Inloop
 • 14.00 uur   Opening door Rik Janssen
 • 14.10 uur   Dick de Boer – Uit de ochtendnevels: de contouren van Holland
 • 14.40 uur   Jan Huiting – Aan de flanken van Holland, nederzettingsgeschiedenis in de 10e-13e eeuw as uitdaging
 • 15.00 uur   Dialoog
 • 15.15 uur   Pauze
 • 15.45 uur   Kees Nieuwenhuijsen – Van Vlaardingen naar Holland
 • 16.05 uur   Tim de Ridder – Graven in Holland
 • 16.25 uur   Rudi van Maanen – Het oudste stadrecht van Holland
 • 16.45 uur   Forumdiscussie
 • 17.15 uur   Sluiting
 • 17.20 uur   Borrel

Meer informatie en aanmelden: www.pzhevents.nl/ontstaanvanholland

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.