Historici.nl

Symposium Verre Forten, Vreemde Kusten

29 sep 2017
Van 13:00 - 18:00uur
Nationaal Archief, Den Haag

Op vrijdagmiddag 29 september zal in het Nationaal Archief in Den Haag een symposium gehouden worden met het thema Verre Forten, Vreemde Kusten.

Het symposium is georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van de handelseditie van het boek Verre Forten, Vreemde Kusten, Nederlandse Verdedigingswerken Overzee.

Het doel van het symposium is bekendheid geven aan de doelstelling van de Stichting Menno van Coehoorn in het algemeen en van de Commissie Overzeese Vestingwerken in het bijzonder. Het symposium geeft dus niet zo zeer een verdieping van de artikelen in het boek, maar eerder een verbreding van de thematiek. Hoe kunnen wij vanuit Nederland bescherming bieden aan overzeese verdedigingswerken met een Nederlandse achtergrond? Is bekendheid geven aan Nederlands militair erfgoed in den vreemde genoeg of moeten we echte actie ondernemen?

Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.