Historici.nl

Teleurgestelde burgers en vervreemde politici

23 feb 2017
Van 17:30 - 19:30uur

Brexit, Donald Trump als president van de VS. De politiek wordt beheerst door een duidelijk ‘nee’. Wat schuilt er achter dit tegengeluid? En wat valt de gevestigde orde te verwijten? Denk verder over de vraag of het vertrouwen in de politiek weer hersteld kan worden.

Teleurgestelde burgers
Volgens financieel geograaf en publicist Ewald Engelen is teleurstelling de voornaamste drijfveer achter het ‘nee’ van veel burgers. Vooruitgang in welzijn en welvaart bleken valse beloftes. Stagnerende lonen, stijgende zorgkosten, duurder onderwijs en de komst van vreemden uit verre landen blijken de realiteit.

Tegelijkertijd lukt het de politiek niet de eigen fouten te herkennen. In tegendeel: ze vernedert de populistische kiezer om zijn onderbuikgevoelens en racistische uitlatingen. Olie op het vuur van het rechts-extremisme.

Vertrouwen
Na zijn lezing gaat Ewald Engelen in gesprek met een parlementair historicus Charlotte Brand over de vraag hoe de kloof tussen de politiek en de burger te overbruggen. Kan de politiek weer een plek worden van daadkracht, ware beloftes en integere leiders? En wat is nodig om het wederzijds vertrouwen tussen burger en politiek weer te herstellen?

Filosoof Maïté Tjon A Hie leidt het gesprek.

Over de sprekers

Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam en publicist. Hij schrijft regelmatig voor De Groene Amsterdammer en staat op de kandidatenlijst van Partij voor de Dieren.

Charlotte Brand is parlementair historicus en werkzaam bij de Radboud Honours Academy. Ze deed historisch onderzoek naar afgetreden bewindslieden, wat resulteerde in het boek Gevallen op het Binnenhof. Afgetreden ministers en staatssecretarissen 1918-1966.

Deelname
Deelname kost € 5,- | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees en Alumni Benefits Card-houders gratis

www.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.