Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

The Emergence of Globalism: Challenges and limits of global thinking in the 1940s

26 mar 2019
Van 15:00 - 17:00uur
Leiden

Huizinga Building (Leiden), conference room 2.60

Or Rosenboim (University of London)

‘The Emergence of Globalism: Challenges and limits of global thinking in the 1940s’

In the mid-twentieth century, political thinkers in Britain and the United States adopted the global spatial perspective to reflect on the possible and desirable world orders after the Second World War. The global scale of politics became an important yardstick of political change, but also presented significant challenges, that mid-century global thinkers struggled to overcome. In this talk, I examine some predominant visions of global order from the 1940s, and reflect on their potential and limits in the mid-century political context, as well as on their afterlives in international politics today.

 

Dr Or Rosenboim is a Lecturer in Modern History at City, University of London. She holds a BA in History (Bologna) and masters in global and imperial history (Oxford). Her doctoral thesis, completed at the University of Cambridge, was awarded the Lisa Smirl Prize and Prix Raymond Aron. She was a Research Fellow at Queens’ College, Cambridge, and a visiting fellow at Sciences-Po Paris, University of Chicago, and LUISS Rome. Her book, The Emergence of Globalism: Visions of World Order in Britain and the United States, 1939-1950 (Princeton, 2017) was shortlisted for the prestigious Gladstone Prize.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.