Historici.nl

Tjalling Halbertsma over de reis en het reisdagboek van de monnik Sauma

21 mei 2017
Van 9:00 - 10:00uur

In de periode dat Marco Polo door China trekt, reist een monnik vanuit het huidige Beijing naar het Westen. Rabban Sauma krijgt de opbracht om de koningen van Europa tot een alliantie over te halen. Hij bezoekt de paus en de koning van Engeland, en doet steden aan als Napels, Rome en Parijs. Tjalling Halbertsma, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt in zijn lezing over de bijzondere reis die Sauma maakte en zijn reisdagboek.

Voor wie: volwassenen
Wanneer: zondag 21 mei 2017
Waar: Statenzaal
Tijd: 13.00-14.00 uur
Prijs: gratis voor bezoekers van het Drents Museum (vol = vol)

drentsmuseum.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.