Historici.nl

Tweede Blaaubeenlezing in Middelburg door dr. Huib Zuidervaart

5 apr 2017
Van 15:15 - 18:00uur

Wij zijn zeer vereerd u te mogen uitnodigen voor de tweede jaarlijkse Blaaubeenlezing op 5 april 2017 om 19.15 in het voormalig Stadhuis te Middelburg over het thema ‘De interactie tussen wetenschappelijke lief­heb­bers en academici in het Zeeland van de 16e tot de 19e eeuw’.

Deze openbare lezing is onderdeel van de aanstelling van dr. Huib Zuidervaart als Fellow van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen aan University College Roosevelt.

De genootschaps­fellows hebben als opdracht college te geven aan UCR en – zo mogelijk samen met studenten – onderzoek te doen naar de geschiedenis en/of collecties van het Zeeuws Genootschap, en hierover te publiceren.

Over de lezing
De start in 2004 van de Roosevelt Academy, later omgedoopt tot University College Roosevelt (UCR), bracht voor het eerste sinds lange tijd weer academisch onderwijs naar de Zeeuwse hoofdstad. UCR vertegenwoordigt het achtste initiatief tot het – voor langere of kortere tijd – verzorgen van zulk onderwijs in Middelburg, en het eerste sinds het sluiten van de Middelburgse Geneeskundige School in 1866. Al die keren bleef dat wel beperkt tot onderwijs in de onderbouw, iets dat tegenwoordig wordt aangeduid als de bachelor-fase.

De afwezigheid van een reguliere universiteit heeft zijn sporen nagelaten op de wijze waarop in Zeeland wetenschap werd beoefend. Tussen de zestiende en de negentiende eeuw interacteerden de schaars aanwezige academici uitgebreid met wetenschappelijke ‘liefhebbers’. De lezing gaat hierop in en zal eveneens de vraag stellen in hoeverre het eigen karakter van de Zeeuwse wetenschapsbeoefening een stempel heeft gedrukt op de beginjaren van het in 1769 opgerichte Zeeuwse Genootschap.

Over de Fellow
Huib Zuidervaart studeerde Natuurkunde, Sterrenkunde en Geschiedenis der Natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1999 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw. Hij was werkzaam in uiteenlopende functies in het onderwijs en de museumwereld, onder meer bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg, de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Universiteit Leiden, het toenmalige Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle en Museum Boerhaave in Leiden. Sinds september 2007 werkt Zuidervaart als senior wetenschapshistoricus bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Sinds 2016 is hij tevens werkzaam bij de Universiteit Utrecht als boekrecensieredacteur van het tijdschrift ISIS, official Journal of the History of Science Society. Zijn belangrijkste veld van onderzoek is de wetenschapsgeschiedenis van de vroegmoderne tijd, met name de rol hierin van wetenschappelijke instrumenten, instituties en collecties.

Over het Blaaubeenfonds
De Blaaubeenlezing wordt gesteund door het Blaaubeenfonds, genoemd naar Martinus Pieter Blaaubeen, burgemeester van Goes van 1852-1878. Hij stichtte bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1877 de Blaaubeen-beurs, ter bevordering van het onderwijs aan hen die het anders niet konden betalen. In de komende jaren zal de fellow vanwege het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen aan University College Roosevelt elk jaar de Blaaubeenlezing houden.

Praktische informatie
De lezing vindt plaats op 5 april 2017 in de Raadzaal van University College Roosevelt, in het voormalig stadhuis op de Markt te Middelburg. De deuren openen om 19.15 uur en de lezing zal beginnen om

19.30 uur. De toegang is gratis. Iedereen is welkom na aanmelding via reception@ucr.nl

www.kzgw.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.