Historici.nl

Webinar ‘Onderzoek doen in coronatijd’

26 mar 2021
Van 12:00 - 13:00uur
Online

Naar aanleiding van de open brief die het KNHG samen met de opleidingscoördinatoren van de universiteiten naar 23 Nederlandse archieven stuurde, organiseert het Nationaal Archief op de vrijdagen 19 en 26 maart webinars over onderzoek doen in coronatijd. Deze twee bijeenkomsten zijn ook nadrukkelijk bedoeld voor studenten die een scriptie moeten schrijven.

In de webinars legt het Nationaal Archief uit wat de (on)mogelijkheden zijn van onderzoek in zijn collecties: nu, maar ook na de lockdown. En wat doet het archief om onderzoekers te ondersteunen in het gebruik van gedigitaliseerde collecties?

Bovendien gaat het Nationaal Archief in op de mogelijkheden van online onderzoek: welke archieven zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar en hoe is dat materiaal te vinden?  Daarnaast hoopt het archief met voorbeelden van digitale collecties inspiratie te bieden voor nieuw onderzoek. Natuurlijk is er in het webinar  veel ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden?

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.