Historici.nl

Webinar Platform Militair Erfgoed Oral History als methode bij onderzoek naar het erfgoed uit de Koude Oorlog

18 okt 2022
Van 13:00 - 16:00uur
Ede

Dit platform Militair erfgoed heeft als thema Erfgoed van de luchtverdediging tijdens de Koude Oorlog.

Dit keer wordt het platform gehouden op een bijzondere erfgoedlocatie: Het Akoesticum, gevestigd in de voormalige Johan Willem Frisokazerne uit 1906.

Kees Neisingh van Stichting Menno van Koehoorn trapt het inhoudelijke programma af. Hij schetst ons hoe de luchtverdediging in Nederland en ook in Duitsland georganiseerd was en welk erfgoed daar bij hoort.

Daan Overeem van De Stingerbol wijdt ons in over de locatie waar we zijn en welke rol deze speelde.

Daarna gaan we wat dieper in op luchtwachttorens (luchtwachttorens.nl). Dat begint met de film Kijken – Luisteren – Doorgeven uit 1955. Tot slot wordt het boek Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog gepresenteerd. Twee oudgedienden worden geïnterviewd door auteur Sandra van Lochem en delen hun verhalen. Zij krijgen uit handen van Sandra en directeur nai010 Eelco van Welie het boek overhandigd.

We sluiten af met een borrel om weer eens bij te praten. Het boek is na afloop verkrijgbaar.

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail.

Meer informatie en aanmelding.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.