Historici.nl

Webinar – Propaganda in het Rampjaar: van Amsterdam tot Aleppo

10 sep 2021
Van 16:30 - 17:30uur
Online

In het Rampjaar werd een ongekende hoeveelheid propaganda verspreid. Nederlandse pamfletten beschreven de gruweldaden van Lodewijk XIV en zijn leger. Franse propaganda prees de heldendaden van Lodewijk XIV en maakte de ‘hoogmoedige’ Nederlanders zwart. Deze propaganda bleef niet beperkt tot West-Europa.

In deze lezing laten dr. Rosanne Baars (Universiteit van Amsterdam) en dr. Josephine van den Bent (Radboud Universiteit)  zien dat Frankrijk zelfs anti-Nederlandse pamfletten verspreidde in het Osmaanse Rijk, een belangrijke handelspartner van de Fransen en Nederlanders. Dit doen ze aan de hand van een unieke archiefvondst, een Frans pamflet uit 1673, geschreven in het Arabisch, waarin de gebeurtenissen in het Rampjaar uitgebreid werden uitgelegd aan een Arabisch publiek!

Meer informatie en aanmelding.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.